eBrands quick links


More Latest


Thử nghiệm phiên bản Public cho Social Tool (Post-Planner)

 

Công cụ này cho phép các Doanh nghiệp quản lý việc cập nhật nội dung định kỳ lên Facebook và các social network khác một cách hiệu quả. 

 

Sau khi lập lịch (schedule) cho các nội dung cần post lên trên một hoặc nhiều trang xã hội (vd: Fanpage mà công ty quản lý), hệ thống sẽ tự động cập nhật và giúp admin có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc tương tác với các thành viên mà không bỏ lỡ những nội dung quan trọng mà Fanpage cần phải được cập nhật. 

Liên hệ với eBrand để sử dụng thử công cụ này. 

 

Email xin gửi về contact@ebrand.vn với Tiêu đề "Đăng ký dùng thử eB-SocialTool". Trong email ghi rõ thông tin Doanh nghiệp và URL của Facebook profile mà admin đang sử dụng để quản lý các Fanpage. Hoặc sử dụng form đăng ký ngay tại đây: http://ebrand.vn/being-with-us.html

 

Lưu ý: Phiên bản dùng thử này đang bổ sung thêm một số tính năng từ công cụ đầy đủ mà eBrand đã phát triển. Những góp ý của các Doanh nghiệp sẽ giúp hoàn thiện công cụ trong thời gian tới.

 

Ví dụ, sau khi sử dụng công cụ và lập lịch, nội dung được post lên Fanpage https://www.facebook.com/becamex theo đúng thời gian.

 

Một số chức năng cơ bản cho phép admin quản lý lịch cập nhật những thông tin lên Fanpage.

 

 

eBrand - April 2013

 

Share