eBrands quick links


More Latest


Tại sao agency muốn present là cứ phải sang công ty khách hàng (client)?

Là agency có ai chưa từng: 

- Gặp những KH làm việc luôn ở layer trên so với agency bắt đầu với những mindset theo kiểu "We are the ones to be served" ("Chúng tôi là người bạn phải phục vụ")

- Thấy phiền phức vì phải di chuyển đi về để present này nọ cho KH và đặc biệt là khi tham gia pitching

- Thấy KH quá khỏe vì chẳng phải làm gì cả ngoài việc ngồi đó với lý do "bên này bận quá, chỉ sắp xếp được khung thời gian chừng này thôi. Mời các bạn bắt đầu nhanh cho!" (Trong thực tế KH cũng như agency đều có việc phải làm)

Ảnh Jaovat.com - Văn hóa "qua lại"

 

Là agency có ai đã từng: 

- Muốn giảm thiểu thời gian ngoài chuyên môn hoặc ít nhất cũng phải có cách share gánh đó cho phía KH/Partners

- Muốn đầu tư thời gian vào chuyên môn để có solution tốt nhất cho KH

- Muốn giảm thiểu chi phí (tài chính và thời gian) đầu tư vào một việc ví dụ như "bán proposal". Đơn giản là vì việc đó chưa chắc chắn mang lại hành động mua hàng. P/S: Nhắc mới nhớ, KH đâu có trả tiền cho mình (đặc biệt là Digital Marketing agency) cho mọi thứ trước khi ký hợp đồng đâu nhỉ. 

- Muốn mời KH đến cty mình để hiểu rõ hơn về hoạt động của mình thay vì hy vọng họ hiểu hết qua credentials

- Muốn có khi này khi khác. Muốn khi thì mình sang họ, khi thì họ sang mình.

 

Nói túm lại, chưa từng hay đã từng thì agency vẫn muốn có qua có lại. Và không muốn tuân thủ luật...bất thành văn kia!

 

eBrand - Dongkixot

Share