eBrands quick links


More Latest


Digital Marketing, khó toàn tâm khi chưa đủ niềm tin

 

 

4 CHƯƠNG TRÌNH GIÚP BẠN TOÀN TÂM

 

"XÀI" DIGITAL MARKETING

 

 

 

 

 

 

 


Chương trình áp dụng cho 50 doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thỏa mãn các điều kiện của chương trình. Giảm thêm 10% phí dịch vụ cho thành viên của CEOLink

 

Trong trường hợp các doanh nghiệp chưa sẵn sàng để tham gia, eBrand Vietnam sẽ dành tặng các tài liệu hữu ích cho chiến lược phát triển Digital Marketing của quý công ty. 

 

Thời gian: Từ ngày 24/02/2015 - 31/03/2015

 

Mọi thông tin cần được giải đáp trực tiếp xin liên hệ Bộ phận Khách hàng (08) 3526 4554 - ext: 102

 

Share